Menu główne

Projekt SAMBAH

Materiały do pobrania

Cele

Głównym celem projektu SAMBAH jest poznanie miejsc występowania bałtyckich morświnów oraz określenie ich liczebności. Niemniej ważnym elementem projektu jest wypracowanie skutecznej metody badań nad tymi zwierzętami w rejonie o ich niewielkim zagęszczeniu oraz szerzenie świadomości wśród społeczeństwa o istnieniu tego zagrożonego wyginięciem gatunku w Morzu Bałtyckim. 
Linki

Zobacz

                       

szablony