Menu główne

Projekt SAMBAH

Materiały do pobrania

Metody badawcze

W celu określenia miejsc występowania oraz liczebności morświnów w Morzu Bałtyckim zastosowane zostaną hydroakustyczne detektory morświnów, tak zwane PODy (POrpoise Detectors). Urządzenia te, zasilane bateriami, nagrywają dźwięki wydawane przez zwierzęta w procesie echolokacji. Na podstawie danych pozyskanych z detektorów za pomocą analiz statystycznych zostanie określona ilość morświnów zamieszkujących Bałtyk, a także powstanie mapa rejonów ich występowania.

W wodach Bałtyku umieszczonych zostanie ponad 300 urządzeń POD zakotwiczonych w punktach, gdzie głębokość wynosi od 5 do 80 m. Detektory zawieszone będą ok.2-3 m nad dnem w odległości około 22 km od siebie, tworząc w ten sposób sieć stacji pomiarowych.. Na Obszarach Morskich Rzeczypospolitej Polskiej umieszczonych zostanie 39 urządzeń hydroakustycznych POD. Stacje pomiarowe, na których głębokość nie przekracza 20 m, zostaną oznakowane specjalnymi oznaczeniami nawigacyjnymi (zdjęcie). Na pozycjach głębszych urządzenia POD nie będą posiadały oznakowań. Co 2 - 3 miesiące urządzenia będą serwisowane - wymieniane będą baterie oraz zgrywane będą dane hydroakustyczne z kart pamięci. W ten sposób pozyskane detekcje będą magazynowane w międzynarodowej bazie danych SAMBAH, a następnie poddane analizie statystycznej. 

Linki

Zobacz

                       

szablony