Menu główne

Projekt SAMBAH

Materiały do pobrania

Partnerzy

W projekcie bior± udział wszystkie kraje nadbałtyckie z wył±czeniem Federacji Rosyjskiej. 

Partnerami projektu SAMBAH w poszczególnych krajach s±:

Szwecja
- Park Dzikiej Przyrody w Kolmarden (koordynator projektu)
- Szwedzka Agencja Ochrony ¦rodowiska
- AquaBiota Water Research (zarz±dzanie)

Finlandia
- Uniwersytet Nauk Stosowanych w Turku
- Ministerstwo ¦rodowiska
- Park Rozrywki Sarkanniemi

Polska
- Uniwersytet Gdański
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Oddział
Morski w Gdyni
- Główny Inspektorat Ochrony ¦rodowiska


Dania
- Państwowy Instytut Badań ¦rodowiska Naturalnego
- Duńska Agencja Lasów i Przyrody

Litwa, Łotwa, Estonia
- Obsługa detektorów mor¶winów przez zatrudnionych przez koordynatora projektu podwykonawców

Niemcy
- Niemieckie Muzeum Oceanograficzne w Stralsundzie 

Linki

Zobacz

                       

szablony