Menu główne

Projekt SAMBAH

Materiały do pobrania

Promocja projektu

Cel projektu to nie tylko określenie miejsca występowania i ilości morświnów zamieszkujących Morze Bałtyckie, ale również przybliżenie postaci bałtyckiego morświna społeczeństwu i przedstawienie projektu SAMBAH jak najszerszej grupie odbiorców. 

Realizatorzy projektu chcą aby wiadomości o prowadzonych badaniach były ogólnodostępne, a społeczeństwo świadome wagi podejmowanych działań oraz krytycznej sytuacji w jakiej znajduje się populacja bałtyckich morświnów, uznana przez IUCN (2008) za krytycznie zagrożoną wyginięciem.

Stąd w ramach projektu przewidziane są działania promocyjne takie jak:
- druk ulotek informacyjnych (pobierz),
- organizacja międzynarodowej wystawy poświęconej tematyce projektu SAMBAH i sylwetce morświna,
- produkcja spotu TV emitowanego w krajowej telewizji.

Linki

Zobacz

                       

szablony